*Aquesta adreça de correu ja existeix
*NumberIdExistsError
*Número de IBAN no vàlido
*La firma es obligatoria